Nieuws

Aanbod voor Thuiszitters

Mei 2024:
PluZorg wil graag kwalitatief goede zorg bieden. Zo ook aan thuiszitters; jongeren die uitgevallen zijn op school. De reden van deze uitval is vaak complex, soms spelen er zaken in de thuissituatie, is er een achterstand ontstaan op school, zijn er frustraties op diverse gebieden die zich uiten in (ongewenst) gedrag. Het kind kan het even niet meer bolwerken. Hiervoor is geen pasklare oplossing, er is bij iedere jongere maatwerk noodzakelijk.

Om ons te voorzien van goede richtlijnen en didactische leerlijnen hebben wij Angelique Fial aangesteld als projectmedewerker. Zij ondersteunt de PROV Jeugd en Gezin medewerkers van de Koninginneweg in Opmeer om de beginsituatie van de jongere in kaart te kunnen brengen en in te schatten wat deze jongere nodig heeft op sociaal-adaptief gebied en hoe we kunnen bepalen op welk niveau de schoolse activiteiten aangeboden dienen te worden.

Het doel is om de jongeren weer op de rit te krijgen om weer naar school te kunnen. Dat vergt een combinatie van begeleiding op het gebied van zelfregulerende functies én leeractiviteiten. Wanneer er namelijk alleen dagbesteding wordt geboden, wordt de afstand tot school groter. Maar met alleen leeractiviteiten krijgt het kind vaak nog geen inzicht in wat zijn of haar gedrag teweegbrengt, of waar het überhaupt vandaan komt of hoe je iets op een andere manier kunt zeggen of doen.

Zoals je van PluZorg gewend bent, denken wij niet in ‘stoornissen’, maar willen wij kijken naar waar het gedrag vandaan komt. Wij willen inzetten op het sociaal-adaptieve vermogen van een kind; het leren passend te reageren. Niet alleen sociaal wenselijk, maar het leren van manieren om aan te geven wat ze voelen en denken.  Echter liggen aan het sociaal-adaptief vermogen een scala aan cognitieve, emotionele en motivationele processen ten grondslag die uiteindelijk het gedrag vormen. Door hierop in te zetten en dit te bespreken en ervaren kunnen kinderen meer controle krijgen over hun denken, voelen en handelen.

We starten deze pilot bij onze locatie in Opmeer en het doel is om deze informatie te gaan delen met de andere locaties binnen PluZorg/Heemz.org om zo een nog sterker aanbod te kunnen bieden op het gebied van dagbesteding gecombineerd met onderwijs .

Sturen op geluk en werken vanuit de bedoeling

Binnen PluZorg willen we werken vanuit ‘De bedoeling’. In maart 2023 hadden we hier een bijeenkomst over. In het filmpje zie je een compilatie van deze avond.

Vacature!

Wij zoeken een persoonlijk begeleider! Lees meer over deze vacature op www.pluzorg.nl/vacatures

Hoofdkantoor PROV Jeugd & Gezin is verhuisd

Het hoofdkantoor van PROV Jeugd & Gezin is verhuisd van de Lindengracht in Opmeer naar Nieuwe Niedorp.
Het is nu gevestigd op Ooijvaarsweg 4, in de voormalige katholieke school.

Klusdag op twee locaties!

Op 1 juni aanstaande wordt er met ongeveer 20 vrijwilligers een klusdag gehouden bij Het Zorgerf Waarland. Op dezelfde dag gaat ook de Rotary met ongeveer 12 vrijwilligers met medewerkers van PROV aan de slag op de nieuwe locatie aan de Ooievaarsweg. Het overtollige groen en het tekort aan verf wordt deze dag onder handen genomen.
Wil je op informele manier kennismaken met deze locaties? Dan ben je van harte welkom om aan te sluiten en je handen uit de mouwen te steken!