Ambulante begeleiding

Onze ambulante begeleiding is onderdeel van opvoedondersteuning aan huis. Deze vorm van ondersteuning kan thuis bij het kind plaatsvinden, maar ook op de peuterspeelzaal, op school of een combinatie hiervan. 

Wij kunnen kinderen met een VVE indicatie onder andere begeleiden bij hun sociale interacties. Bijvoorbeeld het leren invoegen in een groep of aansluiten bij andere kinderen. Deze begeleiding bestaat vaak uit een combinatie van ondersteuning op het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en begeleiding thuis. Zo kan er ook onderscheid gemaakt worden tussen het gedrag dat aangeleerd is en het situatie gebonden gedrag.

Wat is een VVE indicatie?

Een VVE indicatie is een extra impuls voor kinderen van 2-6 jaar met bijvoorbeeld een taalachterstand of achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling. VVE is Voor- en Vroegschoolse Educatie. Deze indicatie kan worden afgegeven door het consultatiebureau of de huisarts. Het kind kan dan op kosten van de gemeente vier dagdelen naar een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf waar een VVE aanbod is in plaats van twee dagdelen.

Jonge kinderen met een VVE indicatie hebben net iets meer nodig.
PROV kan daarbij helpen.

Tevens werken wij mee aan het ‘reizigers project’.

Klik hier voor contact met PROV.