Dagbesteding

Thuiszitters

Wanneer je (tijdelijk) niet naar school kan, door welke omstandigheden dan ook, is het belangrijk dat je goede begeleiding krijgt en iets te doen hebt waardoor er structuur in je dagritme blijft.

Bij PROV kunnen wij thuiszitters begeleiden gedurende de dagbesteding.

Naast bij PROV kan de ambulante begeleiding plaatsvinden bij het kind thuis of op locatie bij een van de bij PluZorg aangesloten locaties.

Bij iedere situatie zoeken wij een passende oplossing.

* Zo kan een kind dat op afstand onderwijs volgt bij PROV het huiswerk maken. Het kind krijgt dan begeleiding bij het plannen, overzicht krijgen en structuur aanbrengen.

* Wij ondersteunen bij het opbouwen om weer naar school te gaan. Er ontstaat een samenwerking tussen school, ouders, kind en PROV.

* Wij helpen de weerstand weg te nemen door op speelse wijze het kind te laten inzien waarvoor het leren nodig is.

klik hier om meer te lezen over: Hulp bij thuiszitters.

Dagbesteding bij Het Zorgerf Waarland

Wij werken samen met de zorgboerderijen van Het Zorgerf Waarland en Het Zorgerf Aartwoud. Kinderen/Jongeren worden dan gehaald en thuisgebracht. Hier kan je meedoen in het dagritme op de zorgboerderij en kan je passend bij je interesses en mogelijkheden veel leren. Paardencoaching en sporten behoren hier ook tot de mogelijkheden.

Neem voor meer informatie en de mogelijkheden contact op met ons.