Hulp bij thuiszitters

Redenen waarom een kind niet naar school gaat (thuiszitter)

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een kind (tijdelijk) niet naar school gaat.
* Niet mee kunnen komen op school.
* De groep is te groot.
* De ontwikkelingsachterstand wordt te groot.
* Het is buitenshuis niet veilig.
* Door een trauma.
* De vorm van onderwijs is niet passend bij de fase waarin je kind zit.

Een kind kan een trauma hebben of ontwikkelen als de door de school geboden oplossing niet passend is voor het kind.  Zo kan er een aversie ontstaan tegen leren, lezen, letters en cijfers in het algemeen of bijvoorbeeld tegen boeken.

Dit kan voorkomen bij pubers, maar zeker ook bij jongere kinderen.

Voor thuiszitters bieden wij individuele begeleiding aan de Ooievaarsweg. Voor meer informatie klik hier.
In groepsverband vangen wij thuiszitters op aan de Koninginneweg. Hier wordt een combinatie van zorg en onderwijs geboden. Voor meer informatie en contact klik hier.

PROV kan thuiszitters ondersteunen

Bij iedere situatie zoeken wij een passende oplossing.

* Zo kan een kind dat op afstand onderwijs volgt bij PROV het huiswerk maken. Het kind krijgt dan begeleiding bij het plannen, overzicht krijgen en structuur aanbrengen.

* Wij ondersteunen bij het opbouwen om weer naar school te gaan. Er ontstaat een samenwerking tussen school, ouders, kind en PROV.

* Wij helpen de weerstand weg te nemen door op speelse wijze het kind te laten inzien waarvoor het leren nodig is.

Een voorbeeld van individuele begeleiding aan jonge kinderen:

We spelen met vliegtuigjes. We vouwen ze netjes, maken een vliegveld. En dan gaan ze opstijgen. Ze krijgen een seintje van de verkeersleiding. Hoe weet de piloot dat zijn vliegtuig aan de beurt is? Zou het handig zijn om ze nummers te geven? We schrijven de cijfers op de vliegtuigjes. Zomaar een voorbeeld waarbij een kind functionele gecijferdheid kan ontdekken en de weerstand tegen tellen afneemt.

Passend bij de situatie

Door in de opvoedings- en onderwijsbehoeften in kaart te brengen, ontdekken we ook waar de weerstand bij het kind zit.
Wij kunnen een tolk zijn voor het kind. Zo kunnen wij met het kind de omgeving duidelijk maken wat er aan de hand is. Zo zijn wij een schakel tussen het kind en de wereld.

* Wanneer je ontdekt waar de frustratie of vluchtgedrag vandaan komt, kan je het aanpakken.
* Zodra je ontdekt welke prikkels iets oproepen, kan je ze wegnemen of ermee leren omgaan.
* Wij bereiden kinderen voor op wat ze kunnen verwachten en vormen een beeld van hun verwachtingen en stemmen deze op elkaar af.
* We leren kinderen stap voor stap weer omgaan met autoriteit (grenzen die anderen stellen) en leren ze waarom dit nodig is.

Samen stellen we doelen op en stemmen we af hoe we die gaan bereiken. Met kleine stapjes kom je uiteindelijk ook bij je einddoel.

Dagbesteding

Kinderen kunnen hiervoor bij PROV dagbesteding krijgen. Ze worden dan gehaald en thuisgebracht. Wij hebben een samenwerking met Het Zorgerf, waar ook dagbesteding op de zorgboerderij genoten kan worden in combinatie met bijvoorbeeld paardencoaching en sport.

Klik hier voor contact met PROV.