Missie-Visie

Wij hebben binnen PluZorg onze missie, visie en strategie beschreven.

Visie

Bij PluZorg geloven we in mensen en mogelijkheden, in eigenaarschap. We zijn ervan overtuigd dat alle mensen talenten hebben. Die talenten willen wij herkennen en benutten, zonder mensen te óvervragen. Wij focussen niet op de beperking. We zijn ons ervan bewust dat mensen, naast hun beperking of uitdaging, gezonde individuen zijn. Die hulp kunnen bieden in plaats van hulp nodig hebben. Door te focussen op de mogelijkheden, verdampt een deel van de hulpvraag. Wat overblijft, zijn mensen met potentie die trots zijn op wat ze kunnen, weten en doen.

Wij geven mensen vertrouwen en verantwoordelijkheid en zitten niet op controle. Dat geldt voor onze cliënten én voor onze medewerkers. Daar worden zij gelukkig van, op hun woon- en werkplek.

Onze droom voor PluZorg is dat we over 10 jaar een bekend gezicht zijn in de zorg voor mensen met een beperking, en een gewaardeerde speler voor ondernemers, professionals en instanties in de zorg.

Wij leveren goede zorg op bijzondere plekken waar mensen graag willen zijn. Veilige plekken ook, waar ouders hun kinderen graag zien, plekken om trots op te zijn: bij boer Tom en bakker Gijs. Mensen komen tot hun recht bij deze kleinschalige voorzieningen waar zij zinnige en betekenisvolle zorg krijgen, en waar zij gekend en gewaardeerd worden.

Jan Steven: ‘Micky, een jonge man van dertig, woonde op een locatie waar hij niet goed tot zijn recht kwam. Dagbesteding was niet aan hem besteed. PluZorg heeft de locatie overgenomen en we zijn met Micky aan de slag gegaan. Hij werkt nu twee dagen bij Wings of Change. Micky, die nooit ergens zin in had, voert nu muizen aan roofvogels en is daar enorm trots op. Zo trots dat hij graag een extra exemplaar wilde hebben van PluZorg-magazine, waar een verhaal in stond over Wings of Change. Voor zijn moeder.’

Missie
PluZorg wil het bestaan van mooie, kleinschalige en kwalitatief goede initiatieven mogelijk maken en faciliteren. Variërend van ouderinitiatieven tot kleine ondernemers die een betekenisvolle bijdrage aan de zorg willen leveren. Op deze plekken zijn cliënten én medewerkers gelukkig.

De bedoeling van PluZorg is een antwoord geven op de vraag van de cliënt. Wij willen passende ondersteuning bieden aan mensen die problemen ervaren in hun leven op terreinen waarop wij deskundig zijn. Daarbij proberen we altijd maatwerk te bieden. Dat is niet altijd makkelijk, maar het is wel waartoe wij op aarde zijn.

Jan Steven: ‘Het is niet moeilijk in de zorg om te focussen op wat er allemaal niet kan. Omdat regels, wetten en de systeemwereld in de weg staan. Als Piet graag bij een kringloopwinkel wil werken, dan blijkt dat niet te kunnen. Want de winkel heeft van alles níet, wat volgens de regels wél nodig is. PluZorg zorgt ervoor dat Piet daar wél kan werken. Wij maken dingen mogelijk terwijl we de kwaliteit waarborgen. Daar zijn we goed in.’

Strategie

Onze missie bereiken wij door te sturen op geluk en te werken volgens de bedoeling.

We staan bekend om de kwalitatief goede en verantwoorde zorg die wij en onze aangesloten partners leveren door kleinschalige woonvoorzieningen en dagbesteding.
Deze goede zorg leveren we op bijzondere plekken waar mensen graag willen zijn, ver weg van massa-instellingen en standaard-voorzieningen.

Wij leveren onze zorg aan ouderen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische problematiek,  jongeren, jongeren en hun systeem en jongeren die uit het schoolsysteem vallen.

Bij ‘sturen op geluk’ spelen scholing en deskundigheidsbevordering een cruciale rol. Organisaties en teams die zorg bieden, zijn inhoudelijk deskundig én omarmen het gedachtengoed van PluZorg. Zij willen bijdragen aan het geluk van de mensen voor wie zij werken, en het geluk van collega’s. Zij houden zich bezig met de vraag naar de behoeften van cliënten. Zij vullen het antwoord niet voor hen in, maar vragen door, luisteren en formuleren daar een adequate reactie op. In alles wat we doen, keren we steeds terug naar de persoon voor wie we werken.

Voor training en scholing grijpen we terug op in- en externe deskundigheid. Het gedachtengoed van Wouter Hart, Gentle Teaching en Triple C staan bijvoorbeeld op het programma. Op die manier zijn we continu bezig met onze ontwikkeling en kwaliteit. We kijken constant naar de wereld waarin we opereren, koesteren de moed om te blijven nadenken over ons eigen handelen en het lef om te durven veranderen.

Met ‘werken volgens de bedoeling’ bedoelen we dat we in ons werk altijd terug willen naar de kern. Door onze zorg sturen we op het geluk van mensen. Om die kern heen, zit een hele systeemwereld van regels, toetsen en formulieren, die de kwaliteit wil borgen van dat waar we zuinig op zijn. Maar dat werkt niet altijd; regels leiden vaak tot meer regels en daar kun je in verzanden. Door te werken volgens de bedoeling, keren we terug naar de kern. En regels die de boel dichttimmeren terwijl ze niet helpen, laten we voor wat ze zijn. We kijken dan naar de bedoeling achter de regels en proberen dat te bereiken op een betere manier. Terug naar de kern.

Jan Steven: ‘PluZorg wil de medezeggenschap van medewerkers, cliënten en aangesloten bedrijven goed organiseren. Een ondernemingsraad, met alle regels, vormen en eisen, willen we niet. We zoeken in alle gevallen naar een manier om de medezeggenschap te regelen zonder te verzanden in bijv. de wet op de ondernemingsraden. Wij stellen de inhoud centraal, niet de vorm. De geest van de wet, en niet de letter.’

Groei is geen strategie op zich. We streven niet naar schaalvergroting, tenzij dit nodig is om onze kennis op niveau te houden en ons voortbestaan te waarborgen, of omdat er een (zorg)vraag is naar onze dienstverlening waaraan we kunnen voldoen door te groeien.
We zijn een stichting, winst maken is geen doel. Wel hebben we voldoende financiële middelen nodig om aan onze verplichtingen te voldoen, onze kwaliteit te waarborgen en financiële tegenvallers op te vangen.

Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op!