Begeleide bezoeken

Veiligheid waarborgen

Soms kunnen kinderen (tijdelijk) niet meer bij hun ouder(s) wonen.

Omgang tussen ouder en kind is belangrijk, maar niet altijd veilig.
Door middel van begeleide bezoeken kunnen wij die veiligheid waarborgen.

Bij een begeleid bezoek kunnen wij het kind (of kinderen) ophalen en thuisbrengen.

Het bezoek kan plaatsvinden bij de ouder thuis, bij PROV of er kan samen iets ondernomen worden.

Wij zijn er voor de kinderen

Tijdens het bezoek hebben wij oog voor de behoeften van het kind.

Wij zijn er voor de kinderen en letten op wat zij nodig hebben.

Wij zijn een vertrouwenspersoon voor de kinderen en letten op wat zij zeggen, maar ook op hun non-verbale gedrag.

De vraag om bezoeken te begeleiden komen altijd vanuit een verantwoordelijke die het toezicht voorschrijft, zoals een voogd of gezinsbeschermer.

Objectieve verslaglegging

De voogd of gezinsbeschermer vraagt ons regelmatig om verslag uit te brengen over het bezoek.

Wij observeren dan objectief om signalen in kaart te brengen ten aanzien van de opvoedvaardigheden van de ouder(s), belastende zaken, de verzorging van het kind, de betrokkenheid van de ouder(s) richting hun kind en of er oog is voor de behoeften van hun kind.

Al naar gelang wat er nodig is kunnen wij actief meedoen, ouders tips geven of aansturen, of alleen verslag uitbrengen.

Klik hier voor contact met PROV.