Over PROV

PROV Jeugd en Gezin biedt sinds 2014 opvoedondersteuning op maat aan gezinnen.

Wij bieden onder andere:
* Opvoedondersteuning aan huis
* Individuele begeleiding van thuiszitters (school)
* Groepsbegeleiding van thuiszitters (school)

* Hulp bij gedragsproblemen
* Begeleide bezoeken
* Ambulante begeleiding, ondersteuning op school
* Sociale vaardigheidstraining
* Diagnostisch onderzoek
* EMDR-therapie
* Logeeropvang
* Dagbesteding

Ons motto is: ‘Opvoeden doe je samen’. Je staat er bij ons niet alleen voor.

PROV staat voor Professioneel, Resultaatgericht, Ontwikkelingsgericht en Verbindend werken.

Binnen ons PROV team hebben wij:

* Mensen ervoor zorgen dat jij bij je juiste persoon terecht komt.
* Eén Gedragsdeskundige/onderzoeker
* Professionele begeleiders, zodat jij snel geholpen wordt.

Samen met jou zetten we in wat nodig is: advies, ondersteuning thuis, onderzoek of logeeropvang om jou en/of jouw gezin te ontlasten.

We werken samen aan een passende oplossing: met jou (en indien van toepassing het wijkteam) zorgen we voor één duidelijk plan en dat voeren we uit.

Daarnaast willen wij werken onafhankelijk van tijd en plaats. We willen er voor je zijn: daar en waar je ons nodig hebt.

PROV heeft een korte wachtlijst.
Neem je contact met ons op? Klik dan hier.