Logeeropvang

Even op adem komen én goede begeleiding

Als de zorg voor je kind zwaar is, kan het soms nodig zijn dat je gezin even ‘op adem kan komen’ terwijl je kind de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft.

Hiervoor bieden wij kleinschalige, persoonlijke logeeropvang in het weekend en in de schoolvakanties.

Logeren bij De Koninginneweg

Logeeropvang vindt plaats aan de Koninginneweg in Opmeer met maximaal tien kinderen.

Ieder weekend worden hier thematische activiteiten aangeboden en maken wij uitstapjes met de groep. Regelmatig zoeken wij de natuur op, of gaan we naar de dieren op de boerderij van Het Zorgerf. Deze activiteiten hebben allemaal een doel en hiermee oefenen wij onder andere de sociale vaardigheden en het oplossingsgericht denken van de kinderen.

Er zijn mogelijkheden voor kortdurend en langdurend logeren. Deze logeeropvang is op afspraak en wordt op maat geboden in schoolvakanties, het weekend, of door de week voor één of meerdere nachten.

Logeren en dagbesteding

Wij werken samen met Het Zorgerf in Waarland en Aartswoud. Hier kan dagbesteding worden genoten op de zorgboerderijen.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Het Zorgerf én PROV Jeugd en Gezin zijn beide onderdeel van PluZorg.